*Wycena w oparciu o Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich