Największym wyzwaniem jest precyzyjne oddanie każdej wypowiedzi z zachowaniem terminów i sformułowań powszechnie używanych w danej branży. Tłumacz czerpie z przynajmniej dwóch przestrzeni językowych i kulturowych, ale jednocześnie korzysta ze specjalistycznej wiedzy, aby każdy wypowiadany komunikat miał wydźwięk jednakowy z oryginałem.